Burada seçilen parçalar Sibirya’nın erken Türk kültürüne ait eserlerdir. Bunlar, donmuş zemini önemli derecede organik madde içeren Altay Dağları’nın Pazırık bölgesindeki mezarlardan 1920 lerin başlarında çıkartılmış kalıntılardır. Bu eserler, Sergei Ivanovich Rudenko tarafından bulunmuş olan kalıntılar hakkındaki ilk esaslı kitabın İngilizceye çevirisinden ve bu kalıntıların dünyanın çeşitli noktalarında sergilenmesinden sonra tanınmışlardır.